ONLİNE TESTLER

Türkiye nin yeryüzü şekilleri testi

1. Heyelanlar; bol yağışlı, killi ve eğimli arazilerde etkili olurken, erozyon az yağışlı, bitki örtüsünden yoksun ve toprağın kuru olduğu ortamlarda etkilidir.

Haritada işaretli yerlerden hangisinde heyelan hangisinde erozyon daha fazla olur?
. Heyelan Erozyon
A) I II
B) II IV
C) III I
D) I IV
E) IV III
2. Türkiye ılıman kuşakta yer alan bir ülke olmasına rağmen, bazı yerlerde buzul etkisine rastlanmaktadır.
Buzul etkisinin görülmesine olanak sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükselti
B) Enlem
C) Bakı
D) Yer şekilleri
E) Jeolojik yapı
3. Türkiye’nin şekillenmesinde iç kuvvetlerden volkanizmanın önemli etkisi olmuştur.
Yukarıda işaretli yerlerden hangisinde volkanizma, yer şekillerinin oluşumunda etkili olmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V
4. Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir.
Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en fazladır?
A) Konya Ovası
B) Ergene Havzası
C) Mardin Yöresi
D) Taşeli Platosu
E) Muş-Varto Yöresi
5.
Fay hatları üzerinde oluşan depremlere “Tektonik depremler”, Karstik arazilerde kayaların erimesi sonucu oluşan boşlukların çökmesi ile oluşan depremlere “Çöküntü depremleri” denir.
Harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde çöküntü depremin oluşma ihtimali en çoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V
6. Türkiye kıyılarında gelgit genliği fazla olsaydı, aşağıdaki ovalardan hangisi oluşmazdı?
A) Bursa
B) Konya
C) Bafra
D) Yukarı Sakarya
E) Harran
7.
Kayaların kimyasal çözülmesinde su ve kayanın cinsi önemlidir. Suyun ve sıcaklığın fazla olduğu yerler ile kalker, jips ve kaya tuzu gibi kayaların olduğu yerlerde kimyasal çözülme farklıdır.
Buna göre yukarıdaki haritada belirtilen noktaların hangilerinde suyun fazlalığı ve kayanın cinsi nedeni ile kimyasal çözülme en fazladır?
. Su Kayanın cinsi
A) V II
B) III I
C) III II
D) II IV
E) I II
8.
=> Akarsu erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun eğimli arazilerde hızlıdır.
=> Rüzgar erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun kurak bölgelerde hızlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi hem akarsu hem de rüzgar erozyonunu önleyici ortak bir çalışmadır?
A) Akarsuların önüne baraj yapmak.
B) Toprağı eğime dik sürmek.
C) Eğimli yamaçları taraçalamak.
D) Toprak üzerinde otsu veya odunsu bitki örtüsü oluşturmak.
E) Akarsuların yatak eğimlerini azaltmak.
9. Aşağıdaki profil ülkemizde toprak dağılışını göstermektedir.
Ülkemizin iklim ve toprak özellikleri dikkate alındığında, bu profilin aşağıdaki haritada verilen doğrultulardan hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) İzmir-Antalya
B) Anamur-İnebolu
C) Gelibolu-Hakkari
D) İskenderun-Bingöl
E) İzmit-Trabzon
10. Yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisini artırmaz?
A) Hidroelektrik potansiyelini
B) Toprak erozyonunu
C) Kısa mesafelerde sıcaklık farklarını
D) Tarıma elverişli alanları
E) Akarsuların akış hızını
11. Ülkemizdeki akarsuların rejimleri düzensiz, debileri düşük, yatak eğimleri fazladır.
Akarsularımızın yatak eğimlerinin fazla olması, aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
A) Ulaşıma ve taşımacılığa elverişsiz olmasına
B) Mekanik aşındırmanın fazla olmasına
C) Su miktarının fazla olmasına
D) Enerji potansiyellerinin yüksek olması
E) Hızlarının fazla olmasına
12. Akarsular, vadilerini kazıp derinleştirdikçe yatak eğimi azalır. Bu yüzden zamanla akış yavaşlar. Derine aşınım hızını yavaş yavaş kaybeder. Mendereslerin oluşumuyla akarsu yatağındaki pürüzler ortadan kalkmış olur. Akarsuların en son kazandığı bu şekle denge profili denir.
Türkiye coğrafi bölgeleri sadece yükselti yönünden ele alındığında hangi bölgenin akarsuları daha önce denge profiline ulaşabilir?
A) Marmara Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
13. Jeotermal enerji kaynaklarının dağılımı volkanizma ve fay hatlarıyla paralellik gösterir.
Buna göre Jeotermal enerji bakımından en fakir ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konya
B) Denizli
C) İzmir
D) Kütahya
E) Bursa
14.
Yukarıdaki akarsu kaynaklarının denize yakın olduğu halde, akarsular en kısa yoldan denize ulaşamamaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açmaktadır?
A) Kaynaklarının yükseltisinin fazla olması
B) Dağların kıyıya paralel uzanması
C) Akarsuların denge profiline ulaşmamış olmaları
D) Karstik arazinin yaygın olması
E) Kaynak yerlerinde yazların kurak geçmesi
15. Akıntılar, deniz suyunun kütlesel hareketi sonucu oluşurlar.
I. Sürekli rüzgarlar.
II. Tuzluluk ve seviye farkı
III. Gelgit
IV. Enlem
Ülkemizin özellikleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangi ikisinin boğazlardaki akıntıların oluşumunda daha etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II ve IV
16. Kapalı havzaların en geniş olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangileridir?
A) Karadeniz-İç Anadolu
B) İç Anadolu-Doğu Anadolu
C) Akdeniz-Ege
D) Doğu Anadolu-Marmara
E) Karadeniz-Akdeniz
CEVAP ANAHTARI
1. D 2. A 3. A 4. E 5. E
6. C 7. C 8. D 9. B 10. D 11. C 12. A
13. A 14. B 15. E 16. B
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309