ONLİNE TESTLER

Uygarlığın ortaya çıkışı

1. Aşağıdaki haritada, yeryüzünde ilk medeniyetlerin kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir.

Buna göre, ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakiler-den hangisi gösterilebilir?
A) Verimli toprakların bulunması
B) Okyanus kıyısında yer almaları
C) Kuzey Yarım Küre’de bulunmaları
D) Yıllık yağış miktarının fazla olması
E) Tropikal veya orta kuşakta bulunmaları
2. Akdeniz kıyısında kurulan ve gemi yapımında ustalaşmış, Akdeniz kıyılarındaki ürünleri toplayarak ihtiyacı olan toplumlara pazarlamayı başarmış uygarlıklar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) İyonya – Yunan
B) Lidya – Roma
C) Mısır-Pers
D) Aztek-Hitit
E) Mısır – Babil
3. Türkiye’de, Kocaeli ve Sakarya illerinde sanayinin gelişmesinde;
I. zengin maden yataklarının olması,
II. iş gücünün fazla olması,
III. ulaşım koşullarının gelişmiş olması,
IV. elektrik enerjisi üretiminin fazla olması
özelliklerinden hangilerinin etkisi daha fazladır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
4. Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu nedeniyle Güneş’in hareketleri konusunda uzmanlaşmışlar ve güneş saatini yapmışlardır. Yüksek kayalıklara yerleştirdikleri elips şeklindeki altın yansıtıcılarla astronomik gözlemler yapmışlar, Güneş’in yıllık hareketlerini incelemişlerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin Uygarlığı
B) İnka Uygarlığı
C) Akdeniz Uygarlıkları
D) Hint Uygarlığı
E) Mezopotamya Medeniyeti
5. Mısır Medeniyeti, Kuzey Afrika’da Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur. Diğer medeniyetlerle etkileşimi az olmuştur. Bu nedenle Mısır Medeniyetinin kendine özgü özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi, Mısır Medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşiminin az olmasının temel nedenidir?
A) Etrafının çöllerle kaplı olması
B) Savaşçı bir uygarlığa sahip olmaları
C) Daha çok birden fazla tanrılı dine inanmış olmaları
D) Başka medeniyetlerle ticari ilişkilerinin güçlü olmaması
E) Nil Nehri’nden ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılabilmesi
6.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen bölgelerden hangisinde İnka Uygarlığı gelişme göstermiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
7.
I. Taşkın ovası ile zengin topraklar vardır.
II. Dicle ve Fırat ırmakları önemli su kaynakları arasındadır.
III. Ürün yetişmesine imkan verecek sıcaklık yoktur.
IV. Her mevsim nemli ve sıcak bir iklim görülür.
Yukarıdakilerden hangileri, Mezopotamya Uygarlığına ait özellikler arasında gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
8. Yeryüzünde farklı coğrafi özelliklere bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzları oluşmuştur.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde ekonomik faaliyetlere bağlı olarak yaşam tarzları diğerlerinden farklılık gösterir?
A) Zonguldak
B) Essen
C) Antalya
D) Hamburg
E) Kocaeli
9. K şehrinde ekonomik faaliyet olarak madencilik, L şehrinde ise turizm faaliyetleri gelişmiştir.
Buna göre, K ve L şehirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?
A) Şehirlerin yaşam biçimleri farklılık gösterir.
B) K şehrinde çevre sorunları yaşanmamaktadır.
C) K şehrinde çalışan işçilerin oranı daha fazladır.
D) L şehrinde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir.
E) L şehrinde yılın belirli dönemlerinde nüfus artmaktadır.
10. Ruhr Bölgesi’nin esas gelir kaynağı yakın bir zamana kadar kömür ve çelik üretiminden sağlanıyordu. Günümüzde bilişim teknolojisi, lojistik, alternatif enerji Ruhr Bölgesi’nin ekonomik gelişimini sağlayan faaliyetler arasında gösterilebilir.
Buna göre, Ruhr Bölgesi’nde geçmişten günümüze aşağıdaki değişikliklerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?
A) Hava kirliliğinin arttığı
B) Karbondioksit oranının azaldığı
C) İnsanların hayat tarzlarının değiştiği
D) Kişi başına düşen millî gelirin arttığı
E) İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinin geliştiği
11. Aşağıdaki grafikte, Almanya’daki Ruhr Bölgesi’nin 1820 – 2002 yılları arasındaki nüfus değişimi gösterilmiştir.
Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) 1946 yılında bölgenin nüfus miktarı azalmıştır.
B) 1980 ile 2002 yılları arasında nüfus miktarı fazla değişmemiştir.
C) 1820 ile 1871 yılları arasında nüfus miktarı iki kattan fazla artmıştır.
D) Ruhr Bölgesi’nin nüfus miktarı yıllar arasında çok fazla değişiklik göstermiştir.
E) 1980’li yıllardan sonra nüfusun fazla değişmemesi bölgeye olan göçlerin durmasıyla ilgilidir.
12. Aşağıdakilerden hangisi, Çin Uygarlığının özellikleri arasında gösterilemez?
A) Genellikle açık bir uygarlıktır.
B) Seramik ve porselen gibi toprak işçiliği gelişmiştir.
C) Sarıırmak ve Gökırmak çevresinde gelişme göstermiştir.
D) Günümüzde de kullanılan akupunktur tedavisi bu uygarlıktan gelmektedir.
E) ipek dokumacılığı, kâğıt, barut, matbaa ve pusula gibi buluşlar Çin Uygarlığına aittir.
13. Aşağıdakilerden hangisi, ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı yerler arasında gösterilemez?
A) Hint Yarımadası
B) Meksika
C) Balkan Yarımadası
D) Orta Asya
E) İskandinav Yarımadası
CEVAP ANAHTARI
1-E 2-A 3-B 4-B 5-A
6-A 7-A 8-C 9-B 10-A 11-E
12-A 13-E
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309