ONLİNE TESTLER

Türkiye de görülen başlıca iklim tipleri testi

1. Aşağıda Türkiye’nin iklim özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi matematik konum ile açıklanamaz?

A) Türkiye’nin kıyı bölgeleri arasında görülen sıcaklık farkı
B) Yazın Sinop’tan Mersin’e gidildikçe sıcaklığın artması
C) Türkiye’de Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesi
D) Kış mevsiminde cephe yağışlarının etkisinde kalması
E) Türkiye’nin iç kesimlerinde yağışın az olması
2. Bir ülkede iklimin çeşitli olmasında özel konumun doğrudan etkisi vardır.
Türkiye’nin tamamında karaların deniz seviyesinde ve engebesiz olduğu düşünülürse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark az olur.
B) Tropik ürünler yaygın olarak yetiştirilir.
C) Ulaşım ağı daha fazla gelişir.
D) Ekili dikili alanlar daha geniş olur.
E) Güneyden kuzeye doğru sıcaklıklar azalır.
3.
Yukarıda Türkiye’nin yıllık güneşlenme süresi haritası verilmiştir.
Buna göre Akdeniz Bölgesi’nde güneşlenme süresinin Karadeniz Bölgesi’nden fazla olmasında;
I. Denize göre konum
II. Yükselti
III. Dağların uzanış doğrultusu
IV. Enlem
V. Bulutluluk oranı
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) V ve III
4. Aşağıdaki haritalarda, Türkiye’de yıllık güneşlenme süreleri ile indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışı gösterilmiştir.
Bu haritalardaki bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Güneşlenme süresi ile sıcaklık arasında ters orantı vardır.
B) Güneşlenme süresi azaldıkça sıcaklık artmaktadır.
C) Güneşlenme süresi arttıkça sıcaklık artmaktadır.
D) Güneşlenme süresi kıyılarda fazla iç kesimlerde azdır.
E) Sıcaklık dağılışı dağların uzanış yönünden etkilenmiştir.
5.
Yukarıda Türkiye’nin Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?
A) En düşük sıcaklıklar kuzey kıyılarda görülür.
B) En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu’da görülür.
C) Türkiye’nin doğusunda sıcaklık değerlerinin dağılışı enleme uyar.
D) Türkiye’nin güneyi ile kuzeyi arasında yaklaşık 10°C lik sıcaklık farkı vardır.
E) Doğu Anadolu’da sıcaklık değerlerinin dağılışında yükseltinin etkisi önemlidir.
6. Türkiye’nin indirgenmiş Ocak ayı sıcaklık dağılımını gösteren bir haritada aşağıdakilerden hangisinin etkisi ortadan kaldırılmıştır?
A) Matematik konum
B) Yükselti
C) Karasallık
D) Denizellik
E) Nemlilik
7.
Yukarıda yükseltileri ve deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları verilen kentlerin gerçek sıcaklık değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
Afyon Ş. Urfa Van
A) 9°C 11°C 20°C
B) 11°C 18°C 9°C
C)21°C 26°C 25°C
D)11°C 20°C 11°C
E) 9°C 20°C 11°C
8. Rüzgarlar geldikleri yere göre sıcak, soğuk, nemli ve kuru gibi farklı özellikte eserler.
Türkiye’yi etkileyen rüzgarlardan hangileri sıcaklığı arttırırken yağış oluşumuna da neden olur?
A) 1 ve 3
B) 1 ve 2
C) Yalnız 3
D) Yalnız 4
E) 3 ve 4
9.
Türkiye’de etkili olan rüzgarların bazıları yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.
Numaralı yerlere hangi rüzgarların isimleri yazılırsa doğru olur?
I II III
A) Poyraz Karayel Lodos
B) Föhn Karayel Lodos
C) Samyeli Karayel Poyraz
D) Karayel Poyraz Lodos
E) Samyeli Föhn Karayel
10. Türkiye’nin kuzey kıyıları ile güney kıyıları arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Bitki örtüsü
B) Akarsu ağı
C) Enlem
D) Denize göre konum
E) Toprak türü
11.
Yukarıdaki harita Türkiye’de yıllık sıcaklık farklarının dağılışını göstermektedir.
Ege Bölgesi’nden Doğu Anadolu’ya doğru gidildikçe sıcaklık farklarının artmasında;
I. Enlem
II. Karasallık
III. Denize uzaklık
etmenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilemez?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I ve III
12.
-Yağış rejimi düzenlidir.
– En fazla yağış sonbaharda düşer.
– Bulutlu gün sayısı fazladır.
Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) Karadeniz iklimi
C) Erzurum-Kars iklimi
D) Marmara iklimi
E) İç Anadolu iklimi
13. Aşağıda, Türkiye’nin yıllık yağış dağılışını gösteren harita verilmiştir.
Bu haritayla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Yağışın en fazla olduğu yerler genelde kıyı bölgeleridir.
B) En az yağış alan yerler arasında Tuz Gölü çevresi ve Iğdır Ovası bulunur.
C) Güney kıyılardan kuzey kıyılara doğru gidildikçe yağış düzenli olarak azalır.
D) Marmara Bölgesi’nde yağış ortalaması 300-500 mm.yi bulan alanlarda vardır.
E) Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney kesimlerinde yağış ortalaması 1000 mm üzerinde olan yerler vardır.
CEVAP ANAHTARI
1. E 2. B 3. D 4. C 5. E 6. B
7. B 8. C 9. D 10. C 11. A 12. B 13. C
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309