ONLİNE TESTLER

Türkiye nin fiziki coğrafyası testi

1.

I- Gerçek yüzölçümü 814578 km²’dir.
II- Doğu-batı uzunluğu 1565 km’dir.
III- Deniz sınırları uzunluğu 8333 km’dir.
IV- Kara sınırları uzunluğu 2753 km’dir.
V- En uzun deniz kıyısı 2805 km ile Karadeniz’dir
Türkiye hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)V
B) IV
C)lll
D)ll
E) I
2. Aşağıdakilerden hangisi hem aşındırma hem de biriktirme şeklidir?
A) Plato
B) Birikinti konisi
C) Boğaz vadi
D) Menderes
E) Peneplen
3.
I- Kuzeyindeki ve güneyindeki dağ sıraları kıvrılmalar sonucu oluşmuştur.
II- Ege bölgesindeki dağlar kırıklı dağlara örnektir.
III- Türkiye’nin kuzeyindeki ve güneyindeki sıradağlar kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığına neden olmuştur.
Yukarıda Türkiye hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) l-ll
D) ll-lll
E) l,ll ve III
4.
a) Alüvyonlarla örtülü, akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre alçakta kalmış geniş düzlüklerdir.
b) Akarsular tarafından derince yarılmış dalgalı düzlüklerdir.
Yukarıdaki a ve b cümleleri hangi iki coğrafi terimin tanımıdır?
A) Vadi Plato
B) Mera Çayır
C) Ova Delta
D) Vadi Mera
E) Ova Plato
5. Uzunyayla – Taşeli – Cihanbeyli platolarının bulunduğu coğrafi bölgelerimiz hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) İç Anadolu – İç Anadolu – Akdeniz
B) İç Anadolu – Akdeniz – İç Anadolu
C) Ege-Akdeniz-İç Anadolu
D) İç Anadolu – İç Anadolu – İç Anadolu
E) Akdeniz – Akdeniz – Akdeniz
6. Akarsuların başladığı yere —, döküldüğü yere — ,akarsuların belirli kesiminden geçen bir saniyedeki su miktarına —– denir.
A) Kaynak – Delta – Debi
B) Ağız – Menderes – Akım
C) Kaynak-Ağız-Debi
D) Ağız – Kaynak – Menderes
E) Kaynak-Debi- Ağız
7. Bir akarsuyun debisini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?
A) Kaynağın bulunduğu yerdeki yağış rejimi
B) Kar ve buzların erime dönemi
C) Yatak rejimi
D) Yatağındaki genişlemeler ve daralmalar
E) Buharlaşma
8. Deve Geçidi ve Kral Kızı barajları hangi akarsuyumuz üzerindedir?
A) Sakarya
B) Dicle
C) Yeşilırmak
D) B. Menderes
E) Ceyhan
9. Barajlarımızın dip seviyelerinin hızla yükselmesinin temel nedeni nedir?
A) Akarsularımızın denge profiline ulaşmamış olması
B) Akarsularımızın debilerinin yüksek olması
C) Akarsularımızda ulaştırma yapılamaması
D) Kaynakların bahar aylarında kar sularıyla önemli oranda beslenmesi
E) Barajlarımızın kurulma yerlerinin iyi seçilmemiş olması
10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Zigana geçidi – Trabzon – Gümüşhane
B) Belen Geçidi – İskenderun – Antakya
C) Çubuk Boğazı – Antalya – Burdur
D) Ilgaz Geçidi-Kastamonu-Çankırı
E) Gülek Boğazı – Silifke – Karaman
11. Aşağıda verilen ikiliden hangisi sırası ile “akarsu aşındırmasıyla – akarsu biriktirmesiyle” oluşan şekillere örnek teşkil etmektedir?
Aşındırma Biriktirme
A) Menderes Dev kazanı
B) Peneplen Kanyon
C) Kum adaları Birikinti Konileri
D) Dev kazanı Delta ovası
E) Dağ eteği Taban ovası
12. Herhangi bir yerdeki uzun süreli (en az 40-50 yıl gibi) etkili hava olaylarına — , kısa süreli (saat, gün hafta gibi) hava olaylarına — denir.
Boşluklara sırası ile hangi iki coğrafi terim getirilmelidir?
A) Mevsim – sıcaklık
B) Hava olayı – hava durumu
C) Basınç – iklim
D) Hava durumu – iklim
E) İklim – hava durumu
13. Aşağıdaki kent ikililerinde hangileri arasındaki sıcaklık farkı enlemle açıklanabilir?
A) Kilis – Amasya
B) İzmir – Van
C) Aydın – Isparta
D) Şanlıurfa – Şırnak
E) Bartın – Kars
14. Aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi Türkiye’de görülmez?
A) Savan
B) İğne yapraklı Ormanlar
C) Geniş yapraklı Ormanlar
D) Step
E) Maki
15. Isınmaya bağlı olarak hava kütlesi genleşerek yükselir, yükseldikçe soğuyan hava kütlesi içindeki nemi yağış olarak bırakır.”
Yukarıdaki yağış türü ve bu yağış türünün Türkiye’deki hakim olduğu bölge aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Orografik – İç Anadolu Bölgesi
B) Konveksiyonel – İç Anadolu Bölgesi
C) Depresyon – Batı Karadeniz Bölgesi
D) Orografik – Doğu Karadeniz Bölgesi
E) Cephe – Doğu Anadolu Bölgesi
16. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin dolaylı etkisi vardır?
A) Akdeniz bölgesinde Kızılçam ağaçlarının belirli bir yükseltiden sonra olmaması
B) Akdeniz bölgesinin turizm süresinin Ege bölgesinden daha uzun sürmesi
C) Sanayinin Marmara  bölgesinde yoğunlaşması
D) Karadeniz bölgesinde çay ve fındık tarımının önemli bir yer tutması
E) Erzurum – Kars yöresinde meskenlerde pencerelerin küçük yapılması
17.
1- Yükseltinin fazla oluşu
II- Kuzeyindeki ve güneyindeki dağların denize paralel uzanması
III- Üç tarafın denizlerle çevrili olması
IV- Batı rüzgarları kuşağında olması
Yukarıdaki etmenlerden hangileri Türkiye’de karasal ikilim görülmesine neden olur?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) III-IV
D) Yalnız I
E) l-ll-lll
18. Türkiye’nin yıllık sıcaklık farkı en düşük olan bölgesi ve bunun nedenlerinden biri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Marmara Bölgesi – Endüstri
B) Doğu Anadolu Bölgesi – Yükselti
C) Güney doğu Anadolu Bölgesi – Samyeli
D) Karadeniz Bölgesi – Nem
E) Akdeniz Bölgesi – Enlem
19. Aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye’de en. yağış alan yerlerden biri degildir?
A) Yıldız Dağları Bölümü
B) Iğdır Yöresi
C) Tuz Gölü ve çevresi
D) Niğde – Ürgüp
E) Konya – Karapınar
20. Aşağıdakilerden hangisi kıvrım dağlarına örnek gösterilemez?
A) Yıldız
B) Mescit
C) Çamlıbel
D) Aydın
E) Nur Dağları
21. Aşağıdakilerden hangisi alüvyal ovalara örnektir?
A) Niksar
B) Sapanca
C) Tercan
D) Büyük Menderes E) Gediz
22. Aşağıdaki akarsulardan hangisi ülkemizden kaynağını almamaktadır?
A) Aras
B)Asi
C) Kura
D) Kızılırmak
E) Fırat
23. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ülkemizde görülmez?
A) Akdeniz iklimi
B) Karadeniz iklimi
C) Savan iklimi
D) Karasal iklim
E) Karma iklim
24. Ülkemizin Ocak Ayı izoterm haritasına bakıldığında Karadeniz kıyılarının Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerine göre daha sıcak olduğu görülmektedir. Oysaki bu durum enleme terstir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş ışınlarının geliş açısı
B) Soğuk rüzgarlara kapalı olması
C) Karadeniz’in ılımanlaştırıcı etkisi
D) Sıcak rüzgarlara açık olması
E) Gür bir bitki örtüsüne sahip olması
CEVAP ANAHTARI
1. A 2.D 3.E 4.E 5.B 6.C 7.D
8.B 9.A 10.E 11.D 12.E 13.A 14.A 15.B
16.C 17.A 18.D 19.A 20.D 21.C 22.B 23.C 24.C
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309