ONLİNE TESTLER

Türkiyede sanayi testi 1

Soru 1. İşlenmemiş ya da yarı işlenmemiş maddelerin, makinelerle işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir duruma getirilmesine sanayi denir.

Aşağıda verilenlerden hangisi sanayisi hızla gelişen bir ülkede görülen olumlu gelişmelere örnek gösterilemez?
A) İnsanlara geniş iş imkanları sunması
B) Dışarıya çıkan döviz miktarını azaltması
C) Sanayi ürünleri ihracatının yükselmesi
D) Ülkenin dışa bağımlılığını arttırması
E) Ülke savunmasına katkı sağlaması
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede endüstrinin gelişebilmesi için gereken doğal koşullardan biridir?
A) Sermaye
B) Hammadde
C) Pazar
D) Ulaşım
E) Kalifiye eleman
Soru 3. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammaddesi daha çok tarıma dayalıdır?
A) Seramik
B) Kağıt
C) Çimento
D) Cam
E) Dokuma
Soru 4. Bazı ürünler hasattan hemen sonra işlenmek zorundadır. Bu nedenle fabrikalar ürünlerin yetişme alanlarının yakınlarına kurulur.
Aşağıda verilenlerden hangisi (bilgi yelpazesi.net) bu genellemeye uymaz?
A) Amasya– Şeker sanayisi
B) Isparta – Gül yağı sanayisi
C) Rize – Çay sanayisi
D) Bursa – Dokuma sanayisi
E) Balıkesir – Salça işletmeleri
Soru 5. GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir çok sanayi alanında gelişme göstermesi beklenmektedir.
GAP ve bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu bölgemizde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde yakın zamanda gelişme beklenemez?
A) Kağıt
B) Besin
C) Dokuma
D) Çimento
E) Petro-Kimya
Soru 6. Ülkemizde sanayi ; İstanbul-Adapazarı, Bursa- Balıkesir, Eskişehir-Ankara, İzmir-Aydın-Denizli, Mersin-Adana-İskenderun-Gaziantep hatlarında yoğunlaşmıştır.
Buna göre ülkemizde sanayi tesislerinin dağılışına aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Enerji
B) İklim şartları
C) Ulaşım şartları
D) Hammadde
E) Denize yakınlık
Soru 7. Aşağıda bir yöre ve bu yörede bulunan sanayi kuruluşu eşleştirilmiştir.
Buna göre aşağıdaki eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bursa – Otomotiv
B) Kayseri – İpekli dokuma
C) Bitlis – Sigara
D) Mardin – Çimento
E) Karabük – Demir çelik
Soru 8. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaz?
A) Petrol rafinerisi
B) Cam fabrikası
C) Demir-çelik fabrikası
D) Bakır fabrikası
E) Şeker fabrikası
Soru 9. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin dağılımında hayvancılığın rolü olmamıştır?
A) Süt ürünleri
B) Deri sanayi
C) Et ve süt ürünleri
D) Halı ve kilim dokuma
E) Gübre sanayi
Soru 10. Aşağıda çeşitli sanayi kolları ve bunların kurulduğu merkezler eşleştirilmiştir.
Buna göre eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Otomotiv – Aksaray
B) Seramik – Çanakkale
C) Kağıt – İzmir
D) Alüminyum – Seydişehir
E) Cam – Mersin
Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstrinin gelişmemesine neden olan faktörlerden değildir?
A) Pazarlama
B) Yer şekilleri
C) Enerji
D) Ulaşım
E) Sermaye
Soru 12. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin üretiminde bazı yıllar azalmalar görülür?
A) Cam üretimi
B) Kağıt üretimi
C) Bakır üretimi
D) Şeker üretimi
E) Demir çelik üretimi
Soru 13. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Türkiye’nin dışa bağımlılığı daha fazladır?
A) İlaç B) Kağıt C) Tekstil
D) Boya E) Seramik
Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi endüstrinin kuruluş aşamasında en önemli öğedir?
A) Enerji B) Sermaye C)Pazar
D) Ulaşım E) İş gücü
Soru 15. Hammadde bakımından dışarıya en çok bağımlı olduğumuz sanayi kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomotiv B) Metalurji C) Besin
D) Tütün E) Kimya
Soru 16. I.Aksu-Dalaman-Bolvadin-Çaycuma
II.Bilecik-Bozüyük-Çanakkale-İzmir
III.Mersin-Batman-İzmit-Kırıkkale
Yukarıda verilen merkezlerde aşağıdaki sanayi kollarından hangisi en çok gelişmiştir?
I II III
———– ———— ——————–
A) Kağıt Seramik Petrol rafinerisi
B) Çimento Sigara Kağıt
C) Konserve Çimento Demir-çelik
D) Cam Gıda Petrol rafinerisi
E) Kağıt Dokuma Otomotiv
Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sanayi alanında geliştiğini gösteren kanıtlardan biri değildir?
A) Dış ülkelerden göç alması
B) Bağımlı nüfusun çok olması
C) Eğitim seviyesinin yüksek olması
D) Enerji tüketiminin fazla olması
E) Hammadde ithal etmesi
Soru 18. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi hammadde olarak tarımsal ürün kullanmaz?
A) İlaç B) Dokuma C) Deri
D) İçki E)Yağ
Soru 19. Ülkemizde bitkisel yağ fabrikalarının Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde yoğun olması aşağıdakilerden en çok hangisi ile ilişkilidir?
A) Ulaşımın kolay olmasıyla
B) Su kaynaklarının bol olmasıyla
C) Sanayinin gelişmiş olmasıyla
D) Hammaddenin bol olmasıyla
E) İş gücünün fazla olmasıyla
Soru 20. Kereste, tomruk, kağıt ve mobilya gibi orman ürünleri endüstrisinin kurulup gelişebilmesi için aşağıdaki illerden hangisinin doğal koşulları elverişli değildir?
A) Hatay B) Kastamonu C) Bartın
D) Muğla E) Sivas
CEVAP ANAHTARI
1.D 2.B 3.E 4.D 5.A 6.C 7.B 8.A 9.E 10.C 11.C 12.D 13.A 14.B 15.E 16.A 17.B 18.C 19.D 20.E
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309