ONLİNE TESTLER

Türkiye nin beşeri ve ekonomik coğrafyası testi

1. Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşımın gelişmiş olması
B) İş olanaklarının fazla olması
C) Alt yapı hizmetlerinin gelişmiş olması
D) Okur yazar oranın fazla olması
E) Doğum oranın fazla olması
2. Ülkemizdeki iklim koşullarını düşünürsek aşağıdaki yapı malzemeleri ve bölgelerden hangileri doğru eşleşmiştir?
3. Nüfusla ilgili bilgiler, genellikle nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.
Bu sayımlarda;
I. Nüfusun sayısı / erkek-kadın nüfusu
II. Kalkınma hızı
III. Meslek grupları
IV. Yaş durumu
V. Nüfusa bağlı yatırımların oranı
Yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve III
B) II ve V
C) II ve I
D) IV ve V
E) III ve II
4.
Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılan noktaların hangisinde şehir nüfusu en fazladır?
A)lll
B)ll
C) IV
D)l
E) V
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Konut miktarını ve tiplerini belirlemek
B) Ülke nüfusunun artış oranını tespit etmek
C) Ülkedeki nüfusun sayısını bilmek
D) Ülkedeki yaş gruplarını belirlemek
E) Ülkedeki nüfusun kadın/erkek sayısını belirlemek
6. Kırsal kesimden büyük şehirlere göçün temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaşımın gelişmiş olması
B) Alt yapı hizmetlerinin fazla olması
C) İş imkanlarının fazla olması
D) Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
E) Eğitim olanaklarının fazla olması
7. Doğu Karadeniz Bölümü’nde dağınık yerleşme görülürken İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde toplu yerleşme görülmesinin temel nedeni nedir?
A) Ulaşım olanakları
B) Bitki örtüsü
C) Geleneksel yapı
D) Su kaynakları
E) Tarım faaliyetleri
8.
Yukarıdaki grafikte Türkiye nüfusunun 1927-2000 yılları arası durumu gösterilmiştir.
Bu grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) 2000 yılında 6 milyondan fazla nüfusa sahip olduğu
B) Nüfus artış hızının en az 1945 yılında olduğu
C) 1945 yılındaki en az nüfus artışının sebebinin II. Dünya savaşı olduğunu
D) En fazla nüfus artışının 1955 yılında olduğunu
E) Yıllar arasındaki farkları
10. Aşağıdaki illerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu azdır?
A) Konya
B) Hakkari
C) Artvin
D) Rize
E) Trabzon
11. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde Fethiye’dekine benzer bir nüfus artışı vardır?
A) Bursa
B) İskenderun
C) Alanya
D) Batman
E) Adana
12. Türkiye’deki nüfusun dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
A) Karstik şekiller
B) Turizm faaliyetleri
C) Tarım alanları
D) Endüstri kuruluşları
E) Yüzey şekilleri
13. Bir ülkede nüfus yapısı, o ülkede yaşayan insanların sosyo ekonomik özelliklerini kapsar.
Bu özelliğe göre, aşağıdakilerden hangisi, nüfusun yapısal özellikleri içinde ver almaz?
A) Yaş dağılımı
B) Aritmetik nüfus yoğunluğu
C) Cinsiyet dağılımı
D) İş kollarına dağılımı
E) Eğitim seviyesi
14.
I. İşsizlik artar.
II. Mal ve hizmetlere talep artar.
III. Kalkınma hızı azalır.
IV. Üretim artar.
V. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçları arasındadır?
A) II, IV, V
B) I, II
C) III, IV
D) I, III
E) III, V
15. Gelişmiş bir ülkenin nüfus ve ekonomik özelliklerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi söyleyemeyiz?
A) Yaşlı nüfusun fazla olması
B) Sanayisinin gelişmiş olduğu
C) Yaşam standartlarının yüksek olması
D) Hizmet ve tarım sektöründe çalışan nüfus fazla olması
E) Kullanılan elektrik miktarının fazla olması
16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun dağılışını etkileyen fiziki etkenlerden biri değildir?
A) Verimli topraklar
B) Yüksek ve dağlık alanlar
C) Kıyı bölgelerde iç bölgelere oranla nüfusun fazla olması
D) Alüvyol ovalar
E) Ulaşım yollarının kavşak noktaları
17. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu en fazladır?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Ege Bölgesi
E) Akdeniz Bölgesi
18. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu en azdır?
A) Marmara Bölgesi
B) G. Doğu Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
E) Doğu Anadolu Bölgesi
19. Aşağıdaki merkezlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişim göstermiştir?
A) Seydişehir
B) İskenderun
C) Karabük
D) Ereğli
E) Muğla
20. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?
A) Nüfusun ne kadar arttığını bulmak
B) Okur-yazar sayısını ve öğrenim durumunu belirlemek
C) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, kadın-erkek ve çocuk nüfuslarını belirlemek.
D) Konut tipleri ve bunların dağılımını belirlemek
E) Çalışma yaşındaki nüfusu ve çalışanların sayısını belirlemek
21. Aşağıdaki yerlerin hangisindeki nüfus yoğunluğunun azlığı karstik yapısının yaygın olmasına bağlıdır?
A) Tuz Gölü Çevresi
B) Menteşe Yöresi
C) Taşeli Platosu
D) Yıldız Dağları Bölümü
E) Ağrı Yöresi
CEVAP ANAHTARI
1.B 2.A 3.B 4.D 5.A
6.C 7.D 8.C 9.E 10.A 11.C 12.A
13.B 14.D 15.D 16.E 17.C 18.E 19.E 20.D 21.C
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309