ONLİNE TESTLER

Türkiye de yetiştirilen ürünler testi

1. Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında birçok tarım ürününün yetiştirilmesine uygun koşullar olmasına rağmen daha çok ekonomik değeri yüksek olan ürünler yetiştirilir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu ürünlerden biri olduğu söylenemez?
A) İncir
B) Muz
C) Şekerpancarı
D) Pamuk
E) Turunçgil
2. Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıl türlerinin İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde uygun yetişme koşulları buldukları görülmektedir.
İç ve Doğu Anadolu’nun iklim özellikleri dikkate alınırsa, bu ürünlerin haritada gösterilen ülkelerin hangisinde, yetişme koşullarının daha uygun olacağı söylenebilir?
A) Kanada
B) Kongo
C) Şili
D) Hollanda
E) Avustralya
3. Tahıllar ilkbahar yağışı ve yaz kuraklığı isterler.
Aşağıdakilerden hangisinin tahıl grubunda yeralma-sına rağmen iklim isteğinin diğerlerine göre farklı olduğu söylenebilir?
A) Buğday
B) Arpa
C) Çavdar
D) Yulaf
E) Mısır
4. Aşağıdaki haritada Türkiye’de şekerpancarı tarımının yapıldığı yerler gösterilmiştir.
Buna göre şekerpancarı tarımının yaygın olduğu yerlerde, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı daha fazladır?
A) İncir
B) Turunçgil
C) Buğday
D) Zeytin
E) Tütün
5. Aşağıdaki yerlerden hangisi arpa üretimi için elverişli değildir?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Doğu Karadeniz Bölümü
E) Yukarı Fırat Bölümü
6. Her bitkinin ekim ve hasat dönemlerinde iklim koşulları isteği aynı değildir.
Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisi olgunlaşma döneminde tam kuraklık ister?
A) Mısır
B) Turunçgil
C) Buğday
D) Çay
E) Pirinç
7. Aşağıdaki haritada Türkiye’deki pamuk üretim alanları gösterilmiştir.
Üretim alanları dikkate alındığında pamuğun yetişme koşullan arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kış ılıklığı ister.
B) Sulama isteği fazladır.
C) Olgunlaşma döneminde yaz kuraklığı ister.
D) Yaz sıcaklığının yüksek olması gerekir.
E) Güneşlenme isteği fazladır.
8. Türkiye’de bazı tarım ürünlerinin yayılma alanını, iklim koşullarından çok, o ürünle ilgili sanayi kuruluşlarının varlığı belirler.
Aşağıdaki ürünlerin hangisinde buna benzer bir durum daha belirgindir?
A) Buğday
B) Turunçgil
C) Mısır
D) Şekerpancarı
E) Pamuk
9. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde, elde edilen ürün diğerlerinden farklıdır?
A) Zeytin
B) Mısır
C) Soya
D) Ayçiçeği
E) Şeker pancarı
10.
Türkiye iklim çeşitliliğine bağlı olarak çok çeşitli tarım ürünlerinin aynı anda yetiştirildiği bir ülkedir.
Buna göre yukarıdaki ok yönünde Derlendiğinde sırasıyla aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin yetiştirildiği görülür?
A) Çay, Pamuk, Buğday, Mercimek
B) Ayçiçeği, Zeytin, Buğday, Pamuk, Mercimek
C) Ayçiçeği, Zeytin, Mısır, Turunçgil
D) Muz, Turunçgil, Pamuk, Arpa, Mercimek
E) Pirinç, Ayçiçeği, Zeytin, Fındık, Muz
11. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin yağış isteği diğerlerinden farklıdır?
A) Buğday
B) Yulaf
C) Mercimek
D) Pamuk
E) Fındık
12.
Yukarıdaki haritada hangi tarım ürününün yoğun yetiştirildiği yerler taranmıştır?
A) Ayçiçeği
B) Arpa
C) Yerfıstığı
D) Susam
E) Pamuk
13.
I. Mısır
II. Buğday
III. Pirinç
IV. Zeytin
V. Fındık
Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri Türkiye’nin dışarıya sürekli ihraç ettiği ürünlerdendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) II ve V
14.
Yukarıdaki Türkiye haritasında yetiştirilme alanları
gösterilen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Zeytin Çay Fındık
B) Ayçiçeği Zeytin Fındık
C) Mısır Turunçgil Çay
D) Şekerpancarı Muz Tütün
E) Buğday Zeytin Mısır
15.
Haritada bazı ürünlerin çok yetiştirildiği yerler gösterilmiştir.
Bu alanlarda  yetiştirilen ürünler, aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A) III Zeytin
B) II Kenevir
C) I Ayçiçeği
D) IV Turunçgiller
E) V Muz
16. Yağ bitkileri tohumundan veya kendisinden yağ elde edilen ürünlerdir.
Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ bitkisi grubuna girmez?
A) Mısır
B) Zeytin
C) Soya
D) Mercimek
E) Ayçiçeği
17.
Güneşli gün sayısı fazla, kış sıcaklığı yüksek olan yerler seracılığa elverişlidir. Bu gibi yerlerde seracılık yapmak ekonomiktir.
Buna göre yukarıda gösterilen alanlardan hangisinde seracılığın yapılması, ekonomik olmaz?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. A 3. E 4. C 5. D
6. C 7. A 8. D 9. E 10. B 11. E 12. A
13. D 14. B 15. E 16. D 17. B
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309