ONLİNE TESTLER

Paralel ve Meridyen Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi paralel dairelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Birer derece aralıklarla çizilirler.
B) Paralel dereceleri kutuplara doğru küçülür.
C) 90’ı kuzeyde, 90’ı güneyde toplam 180 tanedir.
D) Boyları kutuplara doğru kısalır.
E) İki paralel arası uzaklık her yerde aynıdır.
2. Aşağıdaki coğrafi koordinat sisteminde verilen taralı alan hangi meridyenler arasında yer almaktadır?
A) 20°-30° Doğu
B) 25°-30° Doğu
C) 25°-30° Doğu
D) 40°-50° Batı
E) 20°-30° Batı
3. 30° Doğu meridyeninin anti meridyeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50° Doğu
B) 60° Batı
C) 150° Batı
D) 150° Doğu
E) 180° Doğu
4. Aşağıdaki şekilde gösterilen X noktasında yerel saat 11.00 iken, X noktasından 4440 km. uzaklıkta yer alan Y noktasının meridyeni ve yerel saati aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Meridyen Yerel saat
A) 48°Doğu 13.52′
B) 33°Doğu 13.40′
C) 23°Doğu 14.10′
D) 48°Doğu 01.32′
E) 25°Doğu 13.40′
5. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile açıklanamaz?
A) İzmir’in önemli bir ithalat ve ihracat limanı olması
B) Çanakkale’de sıcaklığın Erzurum’dan fazla olması
C) Batıdan Doğuya gidildikçe sıcaklığın azalması
D) Iğdır’da yerel saatin İzmir’den ileri olması
E) Antalya’dan Konya’ya doğru geçitlerin bulunması
6. Ekvator’da yer alan A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık ile yerel saat farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Yerel saat farkı (dk) Uzaklık (Km.)
A) 20 2220
B) 40 3330
C) 60 6660
D) 80 2220
E) 100 1110
7. Bir ülkenin coğrafi konumu, matematik ve özel konum olarak ifade edilir. Coğrafi konum, doğal, beşeri ve ekonomik özellikler üzerinde etkilidir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin coğrafi konumuna bağlı olarak ortaya çıkmamıştır?
A) Çeşitli iklim özelliklerinin görülmesi
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) 23 Eylül’de 12 saat gece yaşanması
D) Stratejik öneminin fazla olması
E) Ortalama yükseltinin fazla, yer şekillerinin engebeli olması
8. Aşağıdakilerden hangisi özel konumla açıklanabilir?
A) İstanbul’un Ocak ayı sıcaklık ortalamasının Mersin’den düşük olması
B) Sinop’ta cisimlerin gölge boyu uzunluğunun Sivas’a göre fazla olması
C) Buğdayın olgunlaşma süresinin Afyon’dan Van’a doğru gittikçe uzaması
D) Karadeniz’in tuzluluk oranının Ege Denizi’ne göre az olması
E) 21 Aralık’ta en uzun gündüzün Hatay’da yaşanması
9. Birbirine komşu olan İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi özel konumlarından kaynaklanmamaktadır?
A) Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu Bölgesi’nden daha çok yağış alması
B) İç Anadolu Bölgesi’nin kış sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi’nden düşük olması
C) Karadeniz Bölgesi’nde ulaşım faaliyetlerinin daha zor olması
D) Karadeniz Bölgesi’nin güneş ışınlarını İç Anadolu’ya göre daha küçük açılarla alması
E) Karadeniz Bölgesi’nde iklim özelliğinin İç Anadolu’ya göre daha kısa mesafede değişmesi
10. Matematik konum, herhangi bir yerin enlem ve boylamıyla belirlenen konumudur.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir?
A) Bitki örtüsü ve tarımsal etkinliklerin çeşitlilik göstermesi
B) Akdeniz kıyılarında pamuk ve zeytin üretilmesi
C) En kuzeyi ile en güneyi arasında 666 kilometrelik kuş uçuşu uzaklığın bulunması
D) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
E) Maki üst sınırının Akdeniz’den Marmara Bölgesi’ne doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşması
11. Genel anlamda Ekvator’dan kutuplara doğru artan yada azalan unsurlara uygunluk gösteren ifadeler, matematik konumda enlem etkisi olarak kabul edilir.
Aşağıdakilerden hangisi enleme bağlı matematiksel konum ifadesi olabilir?
A) Rize’de yıllık sıcaklık farkının az olması.
B) 30° Doğu meridyeninin İzmit’ten geçmesi.
C) Iğdır’da pamuk tarımı yapılabilmesi
D) Başlangıç meridyeni ile Türkiye’nin doğu ucu arasında 3 saatlik yerel saat farkı bulunması
E) Akdeniz kıyılarındaki yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin Karadeniz kıyılarından fazla olması
12.
– A ve B noktaları farklı yarımkürelerde aynı boylamda yer almaktadır.
– 20°Kuzey enlemine eşit uzaklıktadırlar.
– B’de çizgisel hız daha fazladır.
Yukarıda verilen bilgilere göre aralarında 4884 kilometre mesafe olan A ve B noktalarının paralel dereceleri aşağıdakilerden hangisidir?
. A B
A) 42°Kuzey 2°Güney
B) 22°Kuzey 22°Güney
C) 2°Güney 42°Kuzey
D) 44°Kuzey 8°Güney
E) 8°Güney 44°Kuzey
13. Aşağıdaki şekilde gösterilen X-Y arası toplam mesafe kaç km.dir?
A) 1110
B) 1440
C) 2220
D) 3330
E) 6660
14. Aşağıdaki şekilde verilen ‘K’ merkezinin yerel saati Başlangıç Meridyeni’nden 160 dakika ileridir.
K merkezi başlangıç paralelinin 6660 km güneyinde yer aldığına göre K merkezinin coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Meridyen Paralel
A) 40° Doğu 60° Güney
B) 20° Doğu 66° Kuzey
C) 40° Batı 60° Güney
D) 60° Doğu 40° Kuzey
E) 40° Doğu 60° Kuzey
15.
Ekvator üzerinde yer alan konumları farklı iki merkezde 21 mart tarihinde Güneş’in yukarıdaki şekillerde gösterilmiştir.
Buna göre, bu merkezlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi hakkında bir yargıya varılamaz?
A) İki merkez arasındaki boylam farkı
B) Hangi merkezin Başlangıç Meridyeni’ne daha yakın olduğu
C) İki merkez arasındaki uzaklık
D) Hangi merkezin daha doğuda olduğu
E) İki merkez arasındaki zaman farkı
16.
Yukarıdaki şekillerde 23 Eylül tarihinde konumları farklı üç merkezde Güneş’in aynı andaki görünümü verilmiştir.
Buna göre, bu merkezler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?
A) X’de Güneş en geç doğmuştur.
B) Y’de öğle vakti X’den sonra Z’den önce yaşanmıştır.
C) Z’de öğle vakti Y’den önce yaşanmıştır.
D) Z’de Güneş Y ve X’den önce doğmuştur.
E) Y’de Güneş X’den önce batar.
17. Aşağıdaki yer profilinde oklar yönünde gidildikçe hangisinin değişimi enlemin sonucu olamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
CEVAP ANAHTARI
1. B 2. A 3. C 4. E 5. D
6. D 7. C 8. C 9. D 10. D 11. E 12. A
13. D 14. A 15. B 16. B 17. E
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309