ONLİNE TESTLER

Doğanın Ekstremleri Testi

1. İnsanların doğal sistemlerin işleyişine ilişkin müdahaleleri, aşağıdakilerden hangisiyle en üst düzeye ulaşmıştır?

A) Sanayi Devrimi’yle
B) Coğrafi Keşifler’ in başlamasıyla
C) I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
D) Köyden kente göçlerin hızlanmasıyla
E) Tarımda makine kullanımının başlamasıyla
2.
– İnsanların sığ denizlerdeki alanları doldurarak buraları yerleşim alanı olarak kullanması
– Denizlerden petrol ve doğal gaz çıkarmaları
– Boğaz veya kanallar üzerinde köprüler oluşturarak, kara ve demir yolu ulaşımı sağlanması
– Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde tünel, viyadük gibi yapılarla ulaşımın sağlanması
Yukarıdaki beşerî ve ekonomik faaliyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denize kıyısı olan ülkelerde yapılabilmeleri
B) insanların doğayı olumsuz olarak etkilemeleri
C) Yer şekillerinin elverişli olduğu yerlerde görülmeleri
D) Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde görülmeleri
E) İnsanların doğal sistemlerin işleyişine müdahale etmesi
3. Hollanda kıyılarının büyük bir bölümünün deniz seviyesinde veya deniz seviyesinin altında olması nedeniyle fırtınalar ve deniz seviyesindeki yükselmeler birleşince bölge kıyı taşkınları ve su erozyonu açısından hassas bir hâl almaktadır.
Bu durum, ülkede aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkıda bulunmamıştır?
A) Su baskınından korunma
B) Taşkın koruma sahaları yapımına
C) Nehir ve deniz dibi tarama çalışmalarına
D) Kara ve demir yolu ulaşımının gelişimine
E) Arazi ıslahı ve denizden toprak kazanmaya
4. Doğal bitki örtüsü gür orman olan bir ülkede, orman alanlarının hızla azalmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Hava kirliliğinin artması
B) Toprak kaymalarının artması
C) Sel ve taşkın olaylarının artması
D) Ekili ve dikili alanlarda birim alandan alınan verimin azalması
E) Bazı yabani hayvan türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması
5. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda, insanların doğal sistemlerin işleyişine müdahale etmesinin rolü daha fazladır?
A) Son yüzyılda atmosferdeki karbondioksit oranının artmasında
B) Şiddetli yer sarsıntıları sonucunda çok sayıda insanın yaşamını yitirmesinde
C) Volkanik püskürmelerin olduğu yerlerde yerleşim alanlarının zarar görmesinde
D) Bir bölgenin iklim özelliklerinde yıllar arasında değişmelerin meydana gelmesinde
E) Yaz kuraklığının fazla olduğu bölgelerde, doğal yollardan oluşan orman yangınlarının oluşumda
6. Güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı enerjisi hâline dönüşmesi sırasında bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto görevi yapan, karbondioksit, tozlar, su buharı, partiküller vs. maddelerin ısıyı absorbe ederek, Dünya’nın giderek ısınmasına yol açan olaya sera etkisi adı verilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sera etkisinin meydana getireceği olaylardan birisidir?
A) Buzulların etki alanının genişlemesi
B) Volkanik faaliyetlerin artış göstermesi
C) Şiddetli yer sarsıntılarında artışların görülmesi
D) Hortum, kasırga, fırtına benzeri şiddetli rüzgârların oluşumunun azalması
E) Kutuplara yakın, ortalama yükseltisi az deniz kıyısındaki ülkelerin bir kısmının sular altında kalması
7. Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?
A) Buzulların kapladığı alanın azalması
B) Atmosferdeki su buharının azalış göstermesi
C) Erozyon ve heyelan olaylarının artış göstermesi
D) Kutuplara yakın yerlerde deniz seviyelerinin yükselmesi
E) Havada bulunan gazların oranının değişiklik göstermesi
8. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin coğrafi koşulları, beşerî ve ekonomik özelliklerini olumsuz etkilemiştir. Bölgelerde dağların geniş yer tutması bu olumsuzluğun başlıca nedenidir.
Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamak için yapılması gereken çalışmalar arasında gösterilemez?
A) Tünel ve viyadüklerle kara ve demir yolu ulaşımını geliştirmek
B) Tarımı geliştirmek için bölge genelinde seraları yaygınlaştırmak
C) Dağlık alanların elverişli kesimlerine hidroelektrik santraller kurmak
D) Dağların arasındaki çukur alanlarda tarım ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek
E) İklim koşulları ile yer şekilleri uygun olan alanlarda kış turizmini geliştirmek
9. Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınmaya bağlı olarak okyanus sularında meydana gelebilecek değişmenin meydana getireceği sonuçlar arasında gösterilemez?
A) Okyanus sularının ısınması
B) Denizlerin tuzluluk oranının azalması
C) Büyük iklim değişikliklerinin görülmesi
D) Denizlerdeki bazı balık türlerinin yok olması
E) Ekvator ile kutuplar arasındaki akıntıların azalması
10.
I. Sanayi II. Turizm
III. Yaylacılık
IV. Madencilik
Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangilerinde, insanların doğa sistemlerine olumsuz etkisi daha azdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
11. Verimli tarım alanlarının bulunduğu bir yörede, nüfusun ve kentleşmenin artmasıyla birlikte bazı olumsuz sonuçlar meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu tür gelişmelerden biri değildir?
A) Şehir suyuna deniz suyunun karışması
B) Birim alandan alınan tarımsal verimin azalması
C) Hava ve su kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması
D) Tarım alanlarının bir kısmının şehir yerleşmelerine dönüşmesi
E) Tarımsal alanlarda kullanılan zirai ilaçların toprak kirlenmesine yol açması
12. Önceki jeolojik dönemlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliklerinin, günümüzde çok kısa bir sürede meydana gelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Nüfus artış hızının azalmasıyla
B) Fosil yakıtların kullanımının artmasıyla
C) Ulaşım ve ticari alanlardaki gelişmeyle
D) Doğal kaynakların kullanımının hızla artmasıyla
E) Yer kabuğu hareketlerinin eskiye oranla daha fazla olmasıyla
13. Manş Denizi’nin altından geçişi sağlayan Manş Tüneli, 38 km’lik su altında kalan bölümüyle yeryüzünün en uzun su altı tünelidir. Tünel denizin 91 metre altında inşa edilmiştir.
Manş Tüneli, aşağıdaki ülkelerden hangi ikisi arasındaki ulaşımı sağlamaktadır?
A) Meksika – ABD
B) İngiltere – Fransa
C) İspanya – Cezayir
D) İtalya – Hırvatistan
E) Norveç – Danimarka
14. Küresel ısınmanın sonucu olarak buzullar eriyecektir. Buzulların erimesiyle birlikte doğal olarak denizlerin seviyesi de yükselecektir. Bu yükselmeden en fazla deniz kıyısında yer alan ve ortalama yükseltisi az olan ülkeler etkilenecektir.
Buna göre, yer şekli özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin denizlerin seviyesinin yükselmesiyle birlikte daha olumsuz etkilenmesi beklenir?
A) Hollanda
B) İspanya
C) Fransa
D) İtalya
E) Mısır
CEVAP ANAHTARI
1-A 2-E 3-D 4-D 5-A
6-E 7-B 8-B 9-B 10-C 11-B
12-B 13-B 14-A
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309