HABERLER

Hava ve İklim Testi

Soru1. Yer’in katı ve sıvı yüzeyini çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin yer yüzeyindeki canlılar üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir etkisi vardır.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi atmosferin bu özelliklerinden birisi değildir?
A)İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar.
B)Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
C)İçindeki oksijen gazı nedeniyle hayatı yaşanılır hale getirir.
D)Güneşten gelen ışınların dağılımını sağlayarak , Güneş ışığını alamayan yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.
E)Işığı ve sesi yalıtır
Soru2. – Güneşten gelen son derece tehlikeli zararlı ışınları tutar.
— Aynı zamanda bir bakteri öldürücüdür.
Yukarda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin hangi katmanıdır?
A)Troposfer
B)Eksosfer
C)Stratosfer
D)Ozonosfer
E)İyonosfer
Soru3. Atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde göstermiş olduğu ortalama duruma iklim adı verilir. İklim olayları da troposferin 3-4 km’lik alt kısımlarında (bilgi yelpazesi.net) gerçekleşir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yatay hava hareketlerinin yalnızca bu bölümde oluşması.
B)Su buharının tamamına yakının bu bölümde bulunması
C)Atmosfer sıcaklığının bu bölümde daha yüksek olması
D)Canlı hayatının sadece bu bölümde yer alması
E)Güneşten gelen enerjinin tamamının bu bölümde tutulması
Soru4. Üst sınırı , yeryüzünden 250-300 km. yüksekliktedir. Radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzü haberleşmesinde büyük önem taşır.
Yukarıda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İyonosfer
B)Ozonosfer
C)Kemosfer
D)Troposfer
E)Eksosfer
Soru5. Bir çok bilim adamı geçmişte bir çok sebebe bağlı olarak iklim değişikliklerinin meydana geldiğini, günümüzde de yer küre üzerinde yapılan bir çok araştırmalar küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte iklim değişikliklerinin meydana gelebileceğinden bahsetmektedirler.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Dünyanın yörüngedeki hızının artması.
B)Ozon gaz katmanının incelmesi.
C)Yılın altı aylık dönemlerinde kutupların gündüzü yaşaması.
D)Kutuplardaki buzulların hızla erimesi.
E)Atmosfere karışan klorofloro-karbon gazlarının artması.
Soru6. Güneş ışınları atmosferden geçerken yansıma yoluyla dağılır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına sebep olur?
A)Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasına
B)Basınç alanlarının oluşmasına
C)Gölgeli yerlerin de aydınlanmasına
D)Basınç merkezlerinin oluşmasına
E)Yıllık sıcaklık farklarının artmasına
Soru8. İklim atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde gösterdiği ortalama duruma denir. Hava durumu ise kısa süreli atmosfer olaylarıdır.
Aşağıda bazı karşılaştırmalar yapıldı bu karşılaştırmalara bakarak hangisinin doğru olduğu düşüncesine varırız?
İklim Hava Durumu
A) Ilıman bir kış Donlu gece
B) Kurak bir kış Sert bir yağış
C) Yağışlı bir mevsim Yağışlı ilkbahar
D) Donlu bir gün Ilık kış
E) Karlı bir gün Sisli bir akşam
Soru11. Aşağıdakilerden hangisi soğuk yerel rüzgarlar arasında kabul edilemez?
A)Mistral
B)Poyraz
C)Samyeli
D)Bora
E)Karayel
Soru12. Aynı enlemlerde yer almalarına rağmen yaz aylarında Asya Kıtası, Kuzey Amerika Kıtasından daha sıcak olmaktadır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asya’nın Amerika’ya göre daha karasal olması
B)Güney yarım kürede yer alması
C)Yeryüzü şekilleri
D)Farklı okyanus akıntılarının etkisinde kalması
E)Dünyanın geoid şeklinde olması
Soru13.Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A)Yağış rejimi
B)Yeraltı zenginlikleri
C)Tarımsal etkinlikler
D)Yaşama biçimi
E)Sıcaklık düzeni
Soru14. Aşağıdakilerden hangileri havadaki bağıl nemin doyma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biridir?
I . Sıcaklığın düşmesi
II. Rüzgarın şiddetlenmesi
III. Yükseltinin artması
IV. Basıncın artması
A)I ve II
B)II ve III
C)IIIve IV
D)I ve III
E)II ve IV
Soru15. Bir yerde yağışın oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A)Hava basıncının yükselmesi
B)Bulut seviyesinin yükselmesi
C)Havadaki nemin doyma noktasına ulaşması
D)Havanın sıcaklığının artması
E)Havanın rüzgarlı olması
Soru16. Yağışlı mevsim ilkbahar ve yaz aylarıdır. Don olayı ve donlu gün sayısı oldukça fazladır.Yıllık yağış miktarı ise oldukça fazladır.
Yukarıda konu edilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz iklimi
B)Muson iklimi
C)Karadeniz iklimi
D)Orta Kuşağın Karasal iklimi
E)Savan iklimi
Soru17. Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin  hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?
A)Almanya
B)Türkiye
C)Yunanistan
D)İtalya
E)Libya
Soru18. Tayga ormanları aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinin tipik bitki örtüsüdür?
A)Savan
B)Karasal
C)Tundra
D)Muson
E)Ekvatoral
Soru19. Dünya üzerinde cephe yağışları daha çok aşağıdaki yerlerden hangisinde görülür?
A)Kutuplarda
B)Çöl bölgelerinde
C)Dönenceler arası kuşakta
D)Ekvatoral bölgede
E)Orta kuşakta
CEVAP ANAHTARI
1.E 2.D 3.B 4.A 5.E 6.C 7.B 8.C 9.D 10.E 11.C 12.A 13.B 14.D 15.C 16.D 17.A 18.C 19.E
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309