ONLİNE TESTLER

Yerşekillerinin oluşumu testi

Soru1. Aşağıdaki şekilde yer yuvarlağının enine bir kesiti verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen izohips haritalarından hangisinde Sial tabakasının kalınlığı diğerlerine göre daha fazladır?
Soru2. Aşağıdaki bilgilerin hangileri mantoya aittir?
I.Yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur.
II.Yoğunluğu en fazla olan katmandır.
III.İç kuvvetlerin enerjilerini aldıkları katmandır.
IV.Kalınlığı en az olan katmandır.
V.Yerin merkezine en yakın katmandır
A) I ve II          B) I ve III           C) II ve III                D) II ve IV                 E) I ve IV
Soru3. Yerkabuğunun kırıklı ve hareketli olduğu bölgelerde görülen olaylar aşağıdaki seçeneklerin han­gisinde bir arada verilmiştir?
A)Rüzgarlar – Volkanizma – Gel-git
B)Volkanizma – Depremler – Sıcak su kaynakları
C)Depremler – Grabenler – Peneplenler
D)Yüksek dağlar – Epirojenez – Menderesler
E)Rüzgarlar – Mantarkaya – Horstlar
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların özellik­lerinden biri değildir?
A)Yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalmaları
B)İçlerinde fosil bulundurmaları
C)Tabakalar halinde bulunmaları
D)Ufalanmayla meydana gelmeleri
E)Dış kuvvetlerin etkisi sonucu oluşmaları
Soru 5. Jeosenklinal; Dış kuvvetlerin taşıdığı malzemelerin biriktiği büyük okyanus çukurluklarına denir. Orojenez ise jeosenklinallerde biriken tortullaşma alanlarının yan basınçların etkisiyle kıvrılması yada kırılması ile meydana gelen dağ oluşumudur.
Buna göre, aşağıda verilen eşit sertlikte ve kalınlıktaki tortul tabakaların hangisinin kıvrılmasında basıncın şiddeti en fazladır?
Soru 6. Aşağıdaki şeklin yaygın olarak görüldüğü bölge­lerde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A)Sıcak su kaynakları yaygındır.
B)Depremler sık ve şiddetli olarak görülebilir.
C)Esnek yapıdaki tortul tabakalar halinde oluşmuştur.
D)Orojenez sonucu kırılmalar yaygındır.
E)Fay kaynakları yaygın olarak görülebilir.
Soru 7.Kaynağını yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkilidir?
A)Kayaların ufalanması
B)Peneplen oluşumu
C)Dağ oluşumu
D)Mağara oluşumu
E)Falez oluşumu
Soru 8. Aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinde Zonguldak kömür havzaları oluşmuştur?
A)İlkel Zaman (Prekambrien)
B)I. Zaman ( Paleozoik)
C)II. Zaman ( Mesozoik)
D)III. Zaman ( Senezoik)
E)IV.Zaman ( Kuaterner)
Soru 9.
Yukarıdaki haritada Ülkemizdeki başlıca kırık hatlarının yerleri gösterilmiştir.
Buna göre aşağıda ki tesbitlerden hangisini doğru olarak söyleyebiliriz?
A)Ülkemizin çok az bir bölümünde fay bulunmakta­dır.
B)Ülkemizde en büyük fay Güneydoğu Anadolu bölgesindedir.
C)Ülkemizin her yeri hemen hemen aynı derecede deprem bölgesidir.
D)Güneydoğu Anadolu ve Trakya’nın bazı kısımla­rında depremin etkisi azdır.
E)Akdeniz bölgesinin tümü kırıkların etkisi altındadır.
Soru 10. Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir.
Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki yörelerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en azdır?
A)Erzincan Ovası
B)Konya Ovası
C)Bolu – Gerede Yöresi
D)Büyük Menderes Havzası
E)Muş – Varto Yöresi
(1995 ÖSS)
Soru 11. Volkanik dağlarının çevreleri, deprem, kızgın lav örtüleri, çamur selleri, kızgın bulut ve küller gibi çeşitli tehli­kelerle dolu yerlerdir. Fakat buna rağmen bu­ bölgelerde çok önemli yerleşim merkezleri kurulmuş, önemli tarım alanları olmuştur. Bu durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeraltı suyunun kolayca sağlanması
B)Tarım topraklarının yetersiz kalması
C)Topraklarının verimli olması
D)Bitki örtüsünün zengin olması
E)Otlak ve meraların fazla olması
Soru 12. Ege Bölgesi’ndeki Menderes Ovası, Bozdağlar ile Akdeniz Bölgesi’ndeki Amik Ovası ve Amanos Dağ­lan, oluşumları bakından aynı gücün etkisi ile meyda­na gelmiştir.
Bu yer yüzü şekillerinin oluşumunu sağlayan güç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Deprem
B)Orojenez
C)Epirojenes
D)Akarsu
E)Volkanizma
Soru 13. Büyük okyanus çukurluklarındaki tortulaşma alanlarına Jeosenklinal denir. Bu alanlarda çok önemli birikmeler meydana gelir.
Jeosenklinaldeki bu birikmeler yan basınçlara maruz kaldıklarında kıvrılamayacak kadar sert karakterli ise aşağıdaki oluşumlardan hangisinin oluşması beklenir?
A)Senklinal
B)Antiklinal
C)Horst
D)Orojenez
E)Regresyon
Soru 14.
Yukarıdaki yer yüzü şeklinde iç kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş bir oluşum gösterilmektedir.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu yukarıdaki şekle benzerlik göstermektedir?
A)Kaçkar
B)Erciyes
C)Toroslar
D)Melendiz
E)Aydın
Soru 15.Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığın­da aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülmesi olasılığı en fazladır?
A)Gediz Havzası
B)Taşeli Platosu
C)Mardin Eşiği
D)Ergene Havzası
E)Konya ovası
(1992 /II)
Soru 16. Çöküntü hendekleri içinde oluşan büyük göl­ler, aşağıdaki bölgelerin hangisinde en çok­tur?
A)Doğu Afrika
B)Kuzey Amerika
C)Batı Asya
D)Kuzeybatı Avrupa
E)Güney Amerika
(1991/II)
Soru 17. ‘’Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.’’
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A)Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna.
B)Akarsu havzalarının geniş olduğuna.
C)Akarsuların kar suyuyla beslendiğine.
D)Akarsu rejimlerinin düzensizliğine.
E)Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.
(1985/II)
Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında en az etkili olmuştur?
A)Dağ oluşumu
B)Kıta oluşumu
C)Buzullaşma
D)Akarsu aşındırması
E)Volkanizma
(1982/II)
Soru 19.
Yukarıdaki harita, aşağıdakilerden hangisinin dağılışını göstermektedir?
A)Yüksek ovaların
B)Ormanların
C)Geniş düzlüklerin
D)Deprem alanlarının
E)Kıvrım dağlarının
(1988/I)
Soru 20. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde horst ve grabenlere sıklıkla rastlamaktayız?
A)Karadeniz
B)Akdeniz
C)Ege
D)Marmara
E)G.D.Anadolu
Soru 21.
I. Melendiz
II. Kaçkar
III. Köroğlu
IV. Karacadağ
Yukarıdaki dağlardan hangileri volkanizmanın etkileri sonucu oluşmuşlardır?
A)I ve II
B)II ve III
C)III ve IV
D)I ve IV
E)II ve IV
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
E
B
B
A
E
C
C
D
C
B
C
B
C
E
A
A
A
C
D
C
D
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309