ONLİNE TESTLER

Matematik Konum,Özel konum testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili değildir?
A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması
B) Orta kuşakta yer alması
C) Aynı anda farklı iklim özellikleri görülmesi
D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
E) Güneş ışınlarını   hiçbir   zaman   dik   açıyla almaması
2. Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Doğuya gidildikçe sıcaklıkların düşmesi
B) İş Anadolu’da buğdayın yaygın olarak yetişmesi
C) Hasat vaktinin Kars’a göre Şanlı Urfa’da daha erken olması
D) Karadeniz kıyılarının bol yağış olması
E) Doğu Anadolu’da kış süresinin uzun olması
3. A ve B şehirleri aynı meridyen üzerinde bulunmaktadır. A şehri 50° kuzey, B şehri ise 30° güney paraleli üzerinde bulunmaktadır.
Buna göre bu iki merkez arasındaki uzaklık kaç km’dir?
A)5600
B)2220
C) 8880
D) 7200
E) 2200
4. 60° Doğu meridyeni üzerinde bulunan bir yerde yerel saat 11.30 iken, aynı anda 67° doğu meridyeni üzerinde yerel saat kaçtır?
A) 11:25
B) 11:02
C) 11:56
D) 11:58
E) 10:58
5. 45° Doğu boylamında güneş yerel saatle 6:30′ da doğar.
15 Doğu boylamında güneş saat kaçta doğar? (Aynı gün içerisinde)
A) 8:30
B) 11:00
C) 10:30
D) 7:30
E) 4:30
6. Türkiye’nin yüzölçümü, aşağıdaki ülkelerin hangisinin yüzölçümünden küçüktür?
A) Irak
B) İran
C) Suriye
D) Yunanistan
E) Bulgaristan
7. Afyon, Eskişehir ve Isparta il merkezlerinin yerel saatleri birbirine çok yakındır.
Bu durum Afyon, Eskişehir ve Isparta il merkezlerinin hangi yönden de birbirine yakın olduğunun bir kanıtıdır?
A) Boylam dereceleri
B) Yıllık sıcaklık ortalamaları
C) Enlem dereceleri
D) Yükseltileri
E) Denize uzaklıkları
8. 1/3 500 000 ölçekli bir Türkiye haritasında, aşağıdaki gerçek uzunluklarıyla verilen akarsulardan hangisinin uzunluğu 16cm ile gösterilir?
A) Küçük Menderes -175 km
B) Çoruh – 488 km
C) Ceyhan – 509 km
D) Seyhan – 560 km
E) Sakarya – 824 km
9. Aşağıdaki haritada verilen yerleşim merkezlerinin, yıl içinde belli bir tarihte, gündüz süreleri birbirine yakındır.
Bu durum, söz konusu üç yerleşim merkezinin aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirlerine benzer ya da  yakın oluşuyla açıklanabilir?
A) Boylam derecesi
B) Enlem derecesi
C) Yer şekilleri
D) İklim
E) Yükselti
10.
 
Yukarıdaki haritada verilen ve yaklaşık aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerden hangisinin, Dünya dönerken birim zamanda aldığı yol en fazladır?
A) Burdur
B) Afyon
C) Kütahya
D) Bilecik
E) İzmit
11. 29 derece doğu boylamında yer alan İstanbul’da yerel saat 10.20’dir.
Aynı anda Hakkari de yerel saat 11.20 olduğuna göre, Hakkari hangi boylam üzerinde yer almaktadır?
A) 14 doğu boylamı
B) 15 doğu boylamı
C) 30 doğu boylamı
D) 44 doğu boylamı
E) 45 doğu boylamı
12. Çukurova ve Isparta Ovası’nın ikisi de Akdeniz Bölgesi’nde olmasına karşın, bunlar fiziki haritada farklı renklerle gösterilmektedir.
Bunun nedeni bu iki ovanın hangi bakımından farklı olmasıdır? (2003 KPSS)
A) Yıllık yağış tutarı
B) Bulundukları bölüm
C) Enlem dereceleri
D) Deniz seviyesinden yükseklikleri
E) Bitki örtülerinin farklılığı
13.Türkiye’nin en doğu ucu ile en batı ucu arasında 76 dk. zaman farkı olması hangisiyle açıklanır?
A) Asya ve Avrupa kıtalarında toprağının olması
B) Yüzey şekillerinin engebeli olması
C) Başlangıç meridyenin doğusunda olması
D) Geçen meridyen sayısı
E) Kuzey Yarım kürede olması
14. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde yerel saat farkı daha fazladır?
A) Çanakkale – İzmir
B) İzmit – Kastamonu
C) Adana – Samsun
D) Balıkesir – Erzincan
E) Ankara – Eskişehir
CEVAP ANAHTARI
1.C       2.C       3.C   4. D       5.A       6.B       7.A       8.D
 
9.D       10.A       11.D       12.D       13.D       14.D
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309