ONLİNE TESTLER

Basınç ve rüzgarlar testi

.. Aşağıdaki şekilde Dünya üzerinde belirli enlemlerdeki sürekli basınç merkezleri gösterilmiştir.

Bu basınç merkezleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) IV nolu yerde sürekli yükselici hava hareketi vardır.
B) II ve VI nolu yerlerde dinamik alçak basınç alanı oluşmuştur.
C) III ve V nolu yerlerde çöller geniş yer kaplar.
D) I ve VII nolu yerlerde hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
E) IV nolu yerde düzenli yağışlar görülür.
2. Aşağıdaki Dünya profilinde sürekli basınç merkezleri işaretlenmiştir. Bu basınç merkezlerinin oluşum nedenleri Dünya’nın şekli ve eksen hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu basınç merkezlerinin oluşum nedenleri doğru verilmiştir?
Dünyanın şekli Dünyanın eksen hareketi
A) II – III I-IV
B) I – II III-V
C) III – I V I-II-V
D) III-V I-II-IV
E) II-IV I-III –V
3. Sadece basınç ve sıcaklık ilişkisi düşünüldüğünde izoterm haritası verilen bölgede oluşacak rüzgarın hangi yönden esmesi beklenir?
A) Güneybatıdan Kuzeydoğuya
B) Kuzeydoğudan Güneybatıya
C) Kuzeyden Güneye
D) Doğudan Batıya
E) Kuzeybatıdan Güneydoğuya
4.Ülkemizde etkili olan Lodos ve Föhn rüzgarlarının estikleri alanlarda sıcaklığı yükseltmeleri bu rüzgarların hangi özellikleriyle ilgilidir?
. Lodos Föhn
A) Nemli olması Güneyden esmesi
B) Hızının fazla olması Karadan esmesi
C) Güneyden esmesi Alçalıcı özellikte olması
D) Yazın etkili olması Günlük sıcaklık farkının fazlalığı
E) Buharlaşmanın fazlalığı Denizden esmeleri
5.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür?
A) Arjantin
B) Mısır
C) Fransa
D) Kanada
E) Türkiye
6.Sürekli rüzgarlar Dünya üzerindeki termik ve dinamik basınç kuşaklarına bağlı olarak oluşurlar.
Aşağıda verilenlerden hangisinin sürekli rüzgarlarla ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez?
A) Yıl boyunca aynı yönde eserler.
B) Türkiye orta kuşakta yer aldığı için Batı rüzgarlarının etkisi altındadır.
C) Batı ve Kutup rüzgarlarının karşılaşma alanları bol yağış alır.
D) Alizeler tropikal kuşak da karaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar.
E) Ulaştıkları her yerde sıcaklığı artırıcı etki yaparlar.
7.Sürekli rüzgarlar incelendiğinde, Kuzey Yarımküre’de hareket yönünün sağına, Güney Yarımküre’de ise soluna saptıkları görülür.
Rüzgarların sapma yönlerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi
B) Basınç farklılıklarının fazla olması
C) Yeryüzü şekilleri
D) Dünya’nın şeklinin geoid olması
E) Basınç merkezlerinin birbirlerine uzak olması
8.Aşağıdakilerden hangisi bir yerde basıncın gün içinde değiştiğine örnek olarak gösterilebilir?
A) Troposfer’in Ekvator’da kalın olması
B) Meltem rüzgarlarının oluşması
C) Sürekli rüzgarların Kuzey Yarımküre’de sağa, Güney Yarımküre’de sola sapması
D) Muson rüzgarlarının oluşması
E) 30° ve 60° paralellerinde dinamik basıncın oluşması
9. Aşağıda verilen Yer profili üzerinde gösterilen Alize rüzgarlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dinamik Yüksek Basınç alanlarından Termik Alçak Basınç alanlarına doğru eserler.
B) Okyanus akıntılarını başlatırlar.
C) Dünya’nın günlük hareketinden dolayı sapmaya uğrarlar.
D) Sıcak kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakırlar.
E) Etki alanı en geniş olan rüzgarlardır.
10. Bir yörenin rüzgarın etkisiyle yıl boyunca düzenli olarak yağış aldığını söyleyen bir gözlemcinin, araştırmasını aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin etkili olduğu yerde yaptığı söylenebilir?
A) Muson rüzgarları
B) Batı rüzgarları
C) Meltemler
D) Föhn rüzgarı
E) Soğuk yerel rüzgarlar
11. Yıllık hareket sonucunda kıta ve okyanusların farklı ısınmasından dolayı muson rüzgarları oluşur.
Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde muson rüzgarları etkili değildir?
A) Hindistan
B) Kore
C) Almanya
D) Bangladeş
E) Malezya
12. Yıl içinde yada gün içinde yön değiştiren rüzgarlara devirli rüzgarlar denir.
Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarların ortak özelliğidir?
A) Günlük harekete bağlı olarak oluşurlar.
B) Ani basınç farklarından doğarlar.
C) Yıllık harekete bağlı olarak oluşurlar.
D) Yağış getirirler.
E) Isınma özellikleri farklı olan alanlarda oluşurlar.
13. Muson Asya’sında yazlar yağışlı kışlar kuraktır.
Bu bölgelerde yıl içinde yağış açısından iki farklı dönemin oluşması aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Bölgenin bitki örtüsü bakımından zenginliği
B) Yıl içinde oluşan dinamik yüksek basınç koşulları
C) Kara ve denizler arasında yıl içinde oluşan basınç farkı
D) Muson bölgelerinin Ekvator’a olan yakınlığı
E) Güney Asya’daki ortalama yükseltinin fazlalığı
14.
Yukarıdaki haritalarda yönü yıl içinde değişen muson rüzgarları verilmiştir.
Muson rüzgarlarının yılı içinde yön değiştirmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Dünya’nın yıllık hareketi
B) Dünya’nın günlük hareketi
C) Karaların çabuk ısınıp, çabuk soğuması
D) Basınç merkezlerinin yer değiştirmesi
E) Denizlerin geç ısınıp, geç soğuması
15.
Yukarıdaki şekillerde gösterilen rüzgarların yön değiştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın şekli
B) Eksen eğikliği
C) Yörünge hareketi
D) Eksen hareketi
E) Çizgisel hızın farklılık göstermesi
16. Aşağıda verilen rüzgârların hangisi, sıcak yerel rüzgarlar arasında sayılamaz?
A) Fön
B) Sirokko
C) Samyeli
D) Hamsin
E) Muson
CEVAP ANAHTARI
1. D 2. D 3. A 4. C 5. A
6. E 7. A 8. B 9. D 10. B 11. C 12. E
13. C 14. B 15. D 16. E
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309