ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Fransa’nın başkenti Paris'teki Versailles Sarayı’nın 1300 odası olduğu halde hiç tuvaleti yoktur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : magger06
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1040
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Lise 2 Topoğrafya Ve Kayaçlar Konu Hakkinda ilgili Sorular
 » Lise 2 Topoğrafya Ve Kayaçlar Konu Hakkinda ilgili Sorular

1)Günümüzde kayaçlaryn önemi a?a-?ydakilerden hangisinin üretiminde daha çok artmy?tyr?

A) Av aleti                      B) Kap-kaçak

C) Barynak                       D) Süs e?yasy
             
                          E) Enerji2)Bütün kayaçlaryn kökeni a?a?ydaki-lerden hangisidir?

A) Yç püskürük
                 
B) Dy? püskürük

C) Fiziksel tortul

D) Organik tortul

E) Metamorfik
3)Elementler birle?erek mineralleri  mineraller de birle?erek kayaçlary olu?turur. Buna göre a?a?ydakilerden hangisi kayaç de?ildir?

A) Kalker                         B) Granit       

C) Mermer                       D) Gre
                 
                       E) Bor
4)A?a?ydaki kayaç türlerinden hangisi a?ynmaya kar?y daha dirençlidir?

A) Yç püskürük        B) Kimyasal tortul                 

C) Dy? püskürük       D) Kyryntyly tortul
                 
                    E) Metamorfik

5)A?ynmaya kar?y dirençli olan kayaç-lar,çevresine göre yüksek ve belirgin yer ?ekillerini olu?turur.
A?a?ydakilerden hangisi bunlardan biri-sidir?

A) Kil                                   B) Kalker

C) Tüf                                  D) Andezit     
               
                       E)Kaya tuzu
 


6)Magmanyn so?umasyyla olu?mu? kayaçlara magmatik kayaçlar denir.
A?a?ydakilerden hangisi magmatik kayaçlardan de?ildir?

A) Granit                         B) Siyenit

C) Diyorit                       D) Konglomera
           
                      E)Andezit8)Tortulla?manyn ba?lady?y alanlara
jeosenklinal denir.
Buna göre a?a?ydakilerden hangisi jeosenklinal de?ildir?
A) Okyanus çukurlary
B) Karstik ma?aralar
C) Depresyon alanlary
D) Göl tabanlary
E) Deniz dipleri

9)Jeolojik yapy,jeomorfolojik yapyyy etkiler.Buna göre a?a?ydaki kayaçlar-dan hangisi üzerinde geli?en jeomor-folojik yapy daha kalycydyr?

A) Granit                              B) Jips

C) Kayatuzu                        D) Dolomit
                 
                         E) Kireçta?y
12)A?a?ydakilerden hangisi metamor- fik ta?lardan de?ildir?

A) Bazalt                             B) ?ist             

 C) Gnays                            D) Mermer                   

                          E) Kuvarsit
10)Maden aramak için açylan bir sondaj kuyusunda yerin derinliklerinden iri kris- talli bir püskürük kayaya rastlanmy?tyr.
Bu kayaç a?a?ydakilerden hangisi olabilir?

A) Granit                          B) Kalker

C) Tüf                               D) Kömür
             
                       E) Obsidyen11)Sularyn içindeki eriyik malzemenin çökelmesiyle olu?mu? kayaçlara kimyasal tortul ta? denir.
Buna göre a?a?ydakilerden hangisi bu tür kayaçlardan de?ildir?

A) Kalker                      B) Kil           

C) Jips                             D) Traverten       

                   E) Dolomit13)Jeolojik yapynyn kireçta?yndan o-lu?tu?u bir arazide inceleme yapan bir co?rafyacynyn a?a?ydaki  yer?ekillerin- den hangisine rastlama ihtimali yok- tur?

A) Dolin                           B) Peribacasy

C) Traverten                    D) Sarkyt
             
                     E) Kanyon vadi
14)Kayaçlar, olu?umlary syrasyndaki do?al ortamlary yansytan bir belge gibidirler.
Buna göre bir yöredeki ara?tyrmalarynda petrol bulan bir jeolog, petrolün olu?umu  syrasyndaki do?al ortamla ilgili olarak a?a?ydakilerden hangisini söyleyebilir?

A ) Ormanlyk bir sahanyn oksijensiz bir
    ortamda kaldy?yny

B ) Silisyumlu elementlerin fazlaly?yny

C)  Denizlerle kaply bir bölge oldu?unu

D)  Volkanik püskürmelerin ya?andy?yny

E) Dinozorlaryn ya?ady?y bir bölge
   oldu?unu
15)A?a?yda bazy ta?larla bunlaryn üzerin- de olu?an  topografik ?ekil e?le?tirilmi?- tir.
Hangi e?le?tirme yanly?tyr?

         Ta?                  Topografik yapy

A) Granit                     Tor

B) Jips                         Pur gölü

C) Kalker                     Ma?ara

D) Tüf                          Peribacasy               

E) Mermer                  Lakolit   
16)A?a?ydakilerden hangisi ta? de?ildir?

A) Bazalt                         B) Dolomit

C) Linyit                           D) Petrol

                   E) Andezit
Etiketler:Lise-2-Topografya-Ve-Kayaclar-Konu-Hakkinda-ilgili-Sorular

BU YAZIYI PAYLAŞ